Alma Raises 115 Million Euros To Fund Expansion Across Western Europe